Uudised

Dear clients and partners,

 

Kindly be informed that our company SilSteve together with the Port of Sillamäe are taking part in the Transport and Logistics Exhibition in Almaty, Kazakhstan which will take place next week: September 18 – 20, 2019.

 

Come meet us at the National Stand of Estonia!


 

#logistics #port


#transport #Kazakhstan #partners #exhibition #estonia #nextweek


*******************************************

 

27.08.2019

Eesti Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ja Aktsiaselts SilSteve juhatuse liige Jaanus Paas allkirjastasid Sillamäel koostööleppe.

Koostöölepe on hea näide, kuidas era- ja avalik sektor saavad koos igapäeva tööelu paremaks muuta ning lepe on kinnituseks, et koostöö jätkub.

 

 

 

 

*********************************

Märts 2018

 

AS SilSteve terminal soetas uue mobiilse laevade lastimispunkri SAMSON.

Uus seade võimaldab käidelda kaupa, mis on toimetatud 45 tonniste veokitega keskmise tootlikkusega 625 m3 tunnis.

Uus punker on võimeline töötama koos muu SAMSON laevade lastimise tehnikaga: olemasoleva kahe punkriga ja kahe laevalaaduriga, mis olid soetatud Sillamäe sadama poolt 2015 aastal ja varem.

Soetatud mobiilne lastimispunker on projekteeritud nii, et vältida puistekaupade kadu laeva lastimise ajal. Lastitava puistekauba kvaliteedi tagamiseks kõik uue lastimispunkri metallosad on tehtud roostevabast terasest.

 

 

SILSTEVE AS

Kesk 2, 40231 Sillamäe

telefon: +372 39 29200

faks:      +372 39 29207

e-post:

Võtke meiega ühendust

- Kohustuslikud väljad